Nostopalvelu simola oy:n toimintaperiaate JA EETTISET ARVOT

TOIMINTAPERIAATE:

 • Toiminnan tavoitteena on tunnistaa asiakkaan tarpeet, tuottaa korkealaatuisia palveluita ja ylläpitää asiakastyytyväisyyttä

 • Pitää yhteyttä asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin, sekä toimia yhteistyötä kehittävästi niin, että asiakkaat saavat lisäarvoa yhteistyöstä Nostopalvelu Simola Oy:n kanssa

 • Vastata kilpailuun laadukkaalla palvelulla sekä hyvin huolletulla kalustolla

 • Motivoida ja kehittää henkilökuntaa toimimaan hyvässä yhteishengessä sekä sitoutumaan yrityksen tavoitteisiin

 • Noudattaa työturvallisuutta kaikessa toiminnassa

 • Huomioida ympäristöasiat kaikessa toiminnassa

 • Jatkuva kehitys laadunhallintajärjestelmän avulla

 • Kehittää toimintaa systemaattiseksi, kannattavaksi ja tehokkaaksi

 • Sitouttaa henkilökunta jatkuvaan kehitykseen

   

Eettiset arvot:

 • Luotettava ja avoin toiminta

 • Asiakasuskollisuuden ja -tyytyväisyyden ylläpitäminen

 • Työntekijöiden hyvinvointi

 • Oikeudenmukainen työyhteisö

 • Arvostetaan kollegoita ja yhteistyökumppaneita

 • Lakien ja säädösten noudattaminen